Pflichtangaben nach §35a GmbHG

 

I.P.P.E. s.r.o., 453 50 507
Office: Dysina 297, PLZ 330 02
Manager: Peter Johannes Sekera-Bodo

 

Informace obsažené v této e-mailové zprávě jsou určeny výhradně jejímu adresátu. Přístup k této e-mailové zprávě kýmkoliv jiným je neoprávněný. Pokud nejste určeným adresátem e-mailové zprávy, nejste oprávněn/a k jejímu zveřejnění, kopírování, šíření resp. předávání v jakékoliv formě či jakémukoliv nakládání s ní, přičemž uvedené jednání může být posouzeno jako protiprávní. Pro případ, že jste obdržel/a e-mailovou zprávu, která Vám není určena, Vás žádáme, abyste o tom neprodleně uvědomil/a odesílatele e-mailové zprávy.

E-mailové zprávy zasílané na osobní e-mailové adresy nemusí být vždy pravidelně zobrazovány; z tohoto důvodu uvedené adresy nejsou vhodné pro zasílání termínovaných/časově vázaných prohlášení/informací atp. Proto si Vás dovolujeme informovat, že jakýkoliv závazný termín/počátek běhu lhůty/jiná skutečnost mající vliv na běh lhůt nemohou být založeny/odvozeny pouze na základě Vaší e-mailové zprávy.

 

The information contained in this e-mail is intended solely for the addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any form of disclosure, reproduction, distribution or any action taken or refrained from in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Please notify the sender immediately.
E-Mails to personal mail addresses are not regularly recalled; consequently they are not of use for time specified information or any other declarations. Therefore we kindly inform you that a term might not be kept based only on your e-mail.

Cookie Einstellungen

Wir setzen automatisiert nur technisch notwendige Cookies, deren Daten von uns nicht weitergegeben werden und ausschließlich zur Bereitstellung der Funktionalität dieser Seite dienen.

Außerdem verwenden wir Cookies, die Ihr Verhalten beim Besuch der Webseiten messen, um das Interesse unserer Besucher besser kennen zu lernen. Wir erheben dabei nur pseudonyme Daten, eine Identifikation Ihrer Person erfolgt nicht.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.